Svenska reptiler och amfibier

Kopparödla
Anguis fragilis
Skogsödla
Zootoca vivipara
Huggorm
Vipera berus
Vanlig padda
Bufo bufo
Vanlig groda
Rana temporaria
Kopparödlor
Anguis fragilis
Snok
Natrix natrix

Skogsödla
Zootoca vivipara
Kopparödla
Anguis fragilis
Snokar i olika färgvariationer
Natrix natrix
Skogsödla
Zootoca vivipara
Åkergroda
Rana arvalis
Skogsödla
Zootoca vivipara
Snokar
Natrix natrix

Vanlig groda
Rana temporaria
Snokar
Natrix natrix
Åkergroda i amplexus
Rana arvalis
Åkergroda i amplexus
Rana arvalis
Rom från vanlig groda
Rana temporaria
Vanlig padda
Bufo bufo
Vanlig groda i amplexus
Rana temporaria

Kopparödla
Anguis fragilis
Snok
Natrix natrix
Skogsödla
Zootoca vivipara
Kopparödla
Anguis fragilis
Snok
Natrix natrix
Skogsödla
Zootoca vivipara
Vanlig padda
Bufo bufo

Huggorm
Vipera berus
Snok
Natrix natrix
Vanlig padda
Bufo bufo
Huggorm
Vipera berus
Snok
Natrix natrix
Vanlig padda
Bufo bufo
Snok
Natrix natrix

Huggorm
Vipera berus
Huggorm
Vipera berus
Större vattensalamander
Triturus cristatus
Mindre vattensalamander
Triturus vulgaris
Vanlig padda
Bufo bufo